החלבן

עיצוב שלט חצות למחלבת "החלבן", נתיבות.

4.8X1.8 מטר

Adobe Photoshop + InDesign // 2016