מועצה אזורית שדות נגב

ביצוע עבודות פרינט בהיקף עבודה גדול למועצה האזורית שדות נגב

בין העיצובים – רולאפים לתערוכות, שלטי חוצות, שמשוניות, שילוט רכבים, ועשרות ברושורים ופליירים לתושבים.

2015 – 2014 // InDesign // Illustrator // Photoshop