גיבורים פוליטיים

Inspired by the glorification and adoration of characters in the history of the classical arts, I created complex manipulations of local political figures, celebrating yet ridiculing them at the same time.

.בהשראת האדרת והערצת דמויות בתקופות שונות בהיסטוריה של האומנות החלטתי ליצור עבודות מניפולציה מורכבות במיוחד על דמויות פוליטיות מקומיות, ספק הערצה ספק בדיחה

98×98 cm // 300dpi  // Adobe Photoshop // 2017