עיתון “שדות”

עיצוב עיתון “שדות” של המועצה האזורית שדות נגב.

בעיתון מגוון עמודי תוכן ופרסומים, כמו כן כתבות, מדורים קבועים וגלריות.

Adobe InDesign \\ 2014 \\ 2015