עם הראש בכוכבים

עיצוב חוברת קצרה המכילה מאמר בנושא חלל ומדע.

עוצב כחלק משיעור טיפוגרפיה, שנקר, שנה ב׳.

Adobe InDesign // Adobe Illustrator // 2017