ARK logo

Acts of Random Kindness

עיצוב לוגו לפרוייקט פילנתרופי, קיצור שם הפרוייקט לשלושה אותיות יצר מילה בעלת משמעות כפולה ועל כן הרעיון ביצירת “תיבת נוח” (Noah’s Ark) בעיצוב הסמליל

2016 // Adobe Illustrator