Shemesh Cursive Hebrew Typeface

Shemesh Regular — Editable text — Size 42pt.

גלקסיית שביל החלב...

Shemesh regular — Size 200pt

Shemesh Brush — Editable text — Size 54pt.

הגופים המשפיעים

Shemesh Brush Character Map

Shemesh Brush — Size 200pt

Shemesh Rust — Editable text — Size 190pt.

הסמל האסטרולוגי

Shemesh Rust Character Map

Shemesh Rust — Size 200pt

שמש עוצב עם עשרות חלפים הקשריים ותוכנת בהתאם כדי ליצור שילובי אות מדוייקים עד כמה שניתן. בעזרת כתיבת האותיות עשרות (אם לא מאות) פעמים בטוש ידני ועבודה וקטורית, נוצרו לאותיות ״בעייתיות״ גרסאות רבות שמתחלפות בצורה אוטומטית לחיבור טוב יותר עם האותיות שלפניהן ואחריהן. עבודת הריווח בין האותיות ארכה כמה חודשים כדי ליצור הרמוניה וזרימה.

החלפים ההקשריים לא רק מתקנים את הבעיות שיש בגופנים עבריים מסוג זה, אלא גם יוצרים למעצב אפשרויות שליטה חדשות ואינספור שילובי אות. בשילוב נכון עם ליגטורות, חלפים סגנוניים, ושלושת משקלים סגנוניים, ניתן ליצור לוגואים וכותרות כאילו נכתבו בקליגרפיה מותאמת אישית.