“מוזיקה מזרחית”

50X32 cm

2016 // Adobe photoshop cc // Adobe Illustrator cc // Nik collection Color Efex Pro